عکسِِ یادگاری منوچهر هادی با لندرور مشهور و قدیمی سهراب سپهری

عکسِِ یادگاری منوچهر هادی با لندرور مشهور و قدیمی سهراب سپهری

نوشته عکسِِ یادگاری منوچهر هادی با لندرور مشهور و قدیمی سهراب سپهری اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.