علی نعمتی «مرغ سحر» را بازنوازی کرد/ فراخوان خوانندگی

علی نعمتی همزمان با بازنوازی تصنیف «مرغ سحر» و تقدیم به استاد شجریان، فراخوان خوانندگی منتشر کرد.

نوشته علی نعمتی «مرغ سحر» را بازنوازی کرد/ فراخوان خوانندگی اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.