علی نصیریان با رعایت اصول کرونایی به منزل مرحوم محمدعلی کشاورز رفت

علی نصیریان با رعایت اصول کرونایی به منزل مرحوم محمدعلی کشاورز رفت

نوشته علی نصیریان با رعایت اصول کرونایی به منزل مرحوم محمدعلی کشاورز رفت اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.