عشقی که باعث شد پای بهرام افشاری به کلانتری باز شود

عشقی که باعث شد پای بهرام افشاری به کلانتری باز شود

نوشته عشقی که باعث شد پای بهرام افشاری به کلانتری باز شود اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.