عرضه ایکس باکس سری ایکس در ماه نوامبر رسما تایید شد

عرضه ایکس باکس سری ایکس در ماه نوامبر رسما تایید شد

پس از انتشار شایعه‌های مختلف، در نهایت مایکروسافت رسما عرضه ایکس باکس سری ایکس در ماه نوامبر را تایید کرد.