عذرخواهی احسان علیخانی پس از حرکتی غیرمنتظره در «عصر جدید»

عذرخواهی احسان علیخانی پس از حرکتی غیرمنتظره در «عصر جدید»

نوشته عذرخواهی احسان علیخانی پس از حرکتی غیرمنتظره در «عصر جدید» اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.