طرفداران Persona یک بازی کارتی از این مجموعه را برای پی سی پورت می‌کنند

طرفداران Persona یک بازی کارتی از این مجموعه را برای پی سی پورت می‌کنند

گروهی از طرفداران مجموعه بازی‌های Persona، نسخه‌ی دیجیتالی یکی از بازی کارتی این سری که اولین بار در سال ۱۹۹۷ عرضه شده را برای پلتفرم کامپیوتر پورت می‌کنند.