طرفداران Lord Of The Rings: Battle For Middle Earth این بازی را بازسازی می‌کنند

طرفداران Lord Of The Rings: Battle For Middle Earth این بازی را بازسازی می‌کنند
بازی Lord Of The Rings: Battle For Middle Earth در موتور گرافیکی Unreal Engine 4 توسط گروهی از طرفداران در حال بازسازی است