طرح آوازی «دشتی» اثر امیرحسین رئوفی منتشر شد

قطعۀ تصویری «دشتی» به آفرینش و نوازندگی امیرحسین رئوفی منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت.

نوشته طرح آوازی «دشتی» اثر امیرحسین رئوفی منتشر شد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.