صفحه مربوط به سرویس EA Access در استیم فعال شد

صفحه مربوط به سرویس EA Access در استیم فعال شد
پس از انتشار چندین نسخه از بازی‌های شرکت الکترونیک آرتز در فروشگاه استیم، حالا صفحه مخصوص سرویس EA Access این شرکت بزرگ در استیم بالا آمده است