صفحه استیم Outriders به تاخیر احتمالی عرضه بازی تا فوریه ۲۰۲۱ اشاره کرد

صفحه استیم Outriders به تاخیر احتمالی عرضه بازی تا فوریه ۲۰۲۱ اشاره کرد

در حالیکه بازی شوتر Outriders قرار بود در تعطیلات سال میلادی عرضه شود، اما ساعاتی پیش صفحه استیم بازی از تأخیر احتمالی تا فوریه ۲۰۲۱ خبر داد.