صحبت های جنجالی مهران مدیری در مورد ممنوعیت ابتذال در کار !

صحبت های جنجالی مهران مدیری در مورد ممنوعیت ابتذال در کار !

نوشته صحبت های جنجالی مهران مدیری در مورد ممنوعیت ابتذال در کار ! اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.