شیرمحمد اسپندار در بستر بیماری است

استاد شیرمحمد اسپندار پیشکسوت نامدار موسیقی نواحی، این روزها در بستر بیماری و تحت نظارت پزشک می باشد.

نوشته شیرمحمد اسپندار در بستر بیماری است اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.