شقایق فراهانی، شبنم فرشادجو و نگار عابدی در اکران ویژه «یلدا»

شقایق فراهانی، شبنم فرشادجو و نگار عابدی در اکران ویژه «یلدا»

نوشته شقایق فراهانی، شبنم فرشادجو و نگار عابدی در اکران ویژه «یلدا» اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.