شغل مهدی فخیم‌زاده، البته اگر بازیگر نمی‌شد!

شغل مهدی فخیم‌زاده، البته اگر بازیگر نمی‌شد!

نوشته شغل مهدی فخیم‌زاده، البته اگر بازیگر نمی‌شد! اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.