شعبه‌ی ژاپن ایکس باکس از نماد جدید خود رونمایی کرد

شعبه‌ی ژاپن ایکس باکس از نماد جدید خود رونمایی کرد
شعبه ژاپن ایکس باکس از نماد جدید خود رونمایی کرده است که این نماد جدید شبیه شخصیت‌های انیمه طراحی شده و ایکس‌باکس سری اس در دست دارد