شرکت ولینت رویداد کمیکی Bloodshot: One Last Shot را معرفی کرد

شرکت ولینت رویداد کمیکی Bloodshot: One Last Shot را معرفی کرد

شرکت Valiant Entertainment اخیرا رویداد کمیکی Bloodshot: One Last Shot را معرفی کرد. آن‌ها اعلام کردند که قرار است عرضه این سری از ماه ژانویه سال ۲۰۲۱ آغاز شود.