شرکت مارول کمیک تک قسمتی جدید مجموعه Empyre را معرفی کرد

شرکت مارول کمیک تک قسمتی جدید مجموعه Empyre را معرفی کرد

شرکت مارول کامیکس اخیرا با انتشار تصویری، کمیک تک قسمتی جدید مجموعه Empyre را معرفی کرد که اعضای اولین خانواده مارول یعنی تیم چهار شگفت‌انگیز در آن حضور دارند.