شرکت مارول کامیکس مجموعه کراس اوری King In Black را معرفی کرد

شرکت مارول کامیکس مجموعه کراس اوری King In Black را معرفی کرد
شرکت مارول کامیکس اخیرا با انتشار تیزر تریلری، مجموعه کراس اوری King In Black را معرفی کرد؛ مجموعه‌ای که در آن ما هم شاهد حضور ونوم و هم خدای سیمبیوت، نال هستیم