شرکت مارول مجموعه کمیک Aliens Omnibus را منتشر خواهد کرد

شرکت مارول مجموعه کمیک Aliens Omnibus را منتشر خواهد کرد
شرکت مارول اخیرا اعلام کرده که شماره اول مجموعه‌ای به نام Aliens Omnibus را منتشر خواهد کرد که تعداد زیادی از کمیک‌های قدیمی دنیای بیگانه‌ها در آن قرار دارد