شرکت‌کننده ی جنجالی «عصر جدید»، بازیگر سریال نوروزی شد

شرکت‌کننده ی جنجالی «عصر جدید»، بازیگر سریال نوروزی شد

نوشته شرکت‌کننده ی جنجالی «عصر جدید»، بازیگر سریال نوروزی شد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.