شرور اصلی رویداد Justice League: Endless Winter توسط دی سی مشخص شد

شرور اصلی رویداد Justice League: Endless Winter توسط دی سی مشخص شد

رویداد کراس اوری جدید دی سی به نام Justice League: Endless Winter، یک شرور باستانی دارد که براساس افسانه‌های نورس خلق شده است تا دنیای دی سی را به آشوب بکشد.