شخصیت‌های شی هالک، کیت بیشاپ و وار ماشین در فایل‌های بتای Marvel’s Avengers دیده شدند

شخصیت‌های شی هالک، کیت بیشاپ و وار ماشین در فایل‌های بتای Marvel’s Avengers دیده شدند

دیتاماینرها با دسترسی به داده‌های نسخه بتای بازی Marvel’s Avengers فایل‌هایی مرتبط با شخصیت‌های شی هالک، کیت بیشاپ و وار ماشین را کشف کرده‌اند.