شبکه HBO Max سفارش ساخت سریال Our Flag Means Death را به تایکا وایتیتی داد

شبکه HBO Max سفارش ساخت سریال Our Flag Means Death را به تایکا وایتیتی داد

شبکه‌ی اچ‌بی‌او مکس سفارش تولید سریال Our Flag Means Death را صادر کرد که تایکا وایتیتی وظیفه‌ی کارگردانی قسمت آزمایشی آن را برعهده دارد.