شایعه: مایکروسافت اخیراً مبالغ قابل توجهی را هزینه کرده که به خرید استودیو ارتباط ندارد

شایعه: مایکروسافت اخیراً مبالغ قابل توجهی را هزینه کرده که به خرید استودیو ارتباط ندارد

جف گراب، از نویسندگان شناخته‌شده‌ی صنعت بازی، در اظهارات جدید خود به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه مایکروسافت در یک حوزه‌ی جدید اشاره داشته و احتمالاتی را برای آن مطرح می‌کند.