شایعه: ایکس باکس سری وی مدل تمام دیجیتال ایکس باکس سری ایکس خواهد بود

شایعه: ایکس باکس سری وی مدل تمام دیجیتال ایکس باکس سری ایکس خواهد بود

به‌تازگی شایعاتی منتشر شده که نشان می‌دهد ایکس‌باکس سری وی با اسم رمز Xbox Edinburgh مدل تمام دیجیتال ایکس‌باکس سری ایکس است.