سکانسی جنجالی از انگلیسی حرف زدن عجیب در سریال «بچه مهندس۳»

سکانسی جنجالی از انگلیسی حرف زدن عجیب در سریال «بچه مهندس۳»

نوشته سکانسی جنجالی از انگلیسی حرف زدن عجیب در سریال «بچه مهندس۳» اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.