سکانسی احساسی از علی صادقی و مرحوم سیروس گرجستانی

سکانسی احساسی از علی صادقی و مرحوم سیروس گرجستانی

نوشته سکانسی احساسی از علی صادقی و مرحوم سیروس گرجستانی اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.