سونی در حال بررسی امکان عرضه بازی های انحصاری بیشتر روی کامپیوتر است

سونی در حال بررسی امکان عرضه بازی های انحصاری بیشتر روی کامپیوتر است

سونی در جریان گزارش اخیر خود اعلام کرده که در حال بررسی ایده عرضه بیشتر بازی‌های انحصاری خود برای کامپیوتر در راستای کسب سود بیشتر است.