سوامپ تینگ و بتمن در قسمت جدید Batman: Gotham Nights متحد می‌شوند

سوامپ تینگ و بتمن در قسمت جدید Batman: Gotham Nights متحد می‌شوند

تصویری از قسمت ۱۷ سری کتاب کمیک Batman: Gotham Nights منتشر شده که نشان می‌دهد بتمن با سوامپ تینگ متحد می‌شود تا به مبارزه با اسکرکرو و شکست دادن او برود.