سر خروس و ژاکت معروف Hotline Miami را در بازی Fall Guys: Ultimate Knockout بپوشید

سر خروس و ژاکت معروف Hotline Miami را در بازی Fall Guys: Ultimate Knockout بپوشید

ژاکت و کلاه خروس‌مانند بازی Hotline Miami به‌عنوان یک آیتم تزیینی به بازی Fall Guys: Ultimate Knockout اضافه شده‌اند و بازیکنان می‌توانند با کسب امتیازات آن‌ها را دریافت کنند.