سری کتاب کمیک Suicide Squad یکی از اصلی‌ترین اعضایش را به قتل رساند

سری کتاب کمیک Suicide Squad یکی از اصلی‌ترین اعضایش را به قتل رساند

دی سی کامیکس به‌تازگی هدف خود را در سری کتاب کمیک Suicide Squad عملی کرد و یکی از مشهورترین شخصیت‌های کمیکی و همچنین دنیای سینمایی خودش را به قتل رساند.