سری کتاب کمیک جدیدی از آیرون من با انتشار تریلری معرفی شد

سری کتاب کمیک جدیدی از آیرون من با انتشار تریلری معرفی شد

شرکت مارول کامیکس اخیرا با انتشار تریلری، سری کتاب کمیک اختصاصی جدید خود به نام Iron Man را معرفی کرد که قرار است جنبه جدیدی از مرد آهنی و تونی استارک را به ما نشان دهد.