سریال The Venture Bros پس از هفت فصل لغو شد

سریال The Venture Bros پس از هفت فصل لغو شد
شبکه ادالت سویم از لغو ادامه پخش سریال The Venture Bros پس از ساخت و انتشار هفت فصل از آن خبر داد، اما هنوز ممکن است به نحوی این مجموعه ادامه پیدا کند