سریال Harley Quinn برای فصل سوم تمدید شد؛ انتقال کامل پخش به HBO Max

سریال Harley Quinn برای فصل سوم تمدید شد؛ انتقال کامل پخش به HBO Max
سریال Harley Quinn نه تنها قرار است برای یک فصل دیگر بازگردد، بلکه سرانجام سرنوشت DC Universe نیز مشخص شده است