سازندگان ریمیک Prince of Persia: The Sands of Time به انتقادات از گرافیک بازی پاسخ می‌دهند

سازندگان ریمیک Prince of Persia: The Sands of Time به انتقادات از گرافیک بازی پاسخ می‌دهند

توسعه‌دهندگان Ubisoft Mumbai و Ubisoft Pune در پاسخ به سؤالی که کمبود بودجه یا زمان اختصاص یافته برای ساخت ریمیک Prince of Persia: The Sands of Time را مطرح می‌کند، هرگونه ادعایی در این مورد را تکذیب می‌کنند.