سازندگان بازی Gotham Knights از دلایل انتخاب تیم دریک به‌عنوان رابین می‌گویند

سازندگان بازی Gotham Knights از دلایل انتخاب تیم دریک به‌عنوان رابین می‌گویند

انتخاب تیم دریک به‌جای دیمین وین در نقش رابین علت خاصی دارد و مسیر تکامل شخصیت او را درون بازی دنبال خواهیم کرد.