سازمان فرهنگی هنری در اجرای برنامه‌های فرهنگی تابع ستاد ملی کروناست

سید علیرضا فاطمیان پور بر رعایت نکات ستاد ملی مبارزه با کرونا در برگزاری برنامه‌های تابستانه این سازمان با عنوان «روی خط زندگی» تاکید کرد.

نوشته سازمان فرهنگی هنری در اجرای برنامه‌های فرهنگی تابع ستاد ملی کروناست اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.