ساخت قسمت پیش درآمد و یک انیمه سریالی براساس فیلم Army of the Dead تایید شد

ساخت قسمت پیش درآمد و یک انیمه سریالی براساس فیلم Army of the Dead تایید شد
نتفلیکس در نظر دارد تا با ساخت یک فیلم پیش درآمد و انیمه سریالی، دنیای فیلم Army of the Dead را گسترش دهد که این فیلم در سال ۲۰۲۱ منتشر خواهد شد