زیباترین ییلاقات گیلان کدامند؟

زیباترین ییلاقات گیلان کدامند؟

ییلاقات گیلان ییلاقی به‌خاطر همنشینی کوه و دریا، مقاصدی رویایی و فوق‌العاده عالی برای فرار از گرمای تابستان و هیاهوی شهر محسوب می‌شوند.