زک افران در بازسازی فیلم Three Men and a Baby نقش آفرینی می‌کند

زک افران در بازسازی فیلم Three Men and a Baby نقش آفرینی می‌کند
دیزنی پلاس در حال ساخت بازسازی فیلم Three Men and a Baby است و زک افران اولین بازیگری است که به این فیلم اضافه شده است