ریچارد راکسبرا، دیکر مونتگمری و هلن تامسون به جمع بازیگران فیلم الویس پریسلی اضافه شدند

ریچارد راکسبرا، دیکر مونتگمری و هلن تامسون به جمع بازیگران فیلم الویس پریسلی اضافه شدند
باز لورمن از اضافه شدن ریچارد راکسبرا، دیکر مونتگمری و هلن تامسون به جمع بازیگران فیلم زندگینامه الویس پریسلی خبر داده است