ریورس فلش نقشه بزرگ خود را در قسمت جدید کمیک The Flash افشا کرد

ریورس فلش نقشه بزرگ خود را در قسمت جدید کمیک The Flash افشا کرد

ریورس فلش که پیش از این گروه لژیون زووم را علیه خانواده فلش راه انداخته بود و هدایت می‌کرد، در قسمت جدید مجموعه The Flash نشان داد که قصد دارد به چه هدفی برسد.