ریحانه پارسا، همبازی امین حیایی و امیر جعفری

ریحانه پارسا، همبازی امین حیایی و امیر جعفری

نوشته ریحانه پارسا، همبازی امین حیایی و امیر جعفری اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.