ریبوت فیلم The Haunted Mansion به نویسندگی کتی دیپلاد در دست ساخت است

ریبوت فیلم The Haunted Mansion به نویسندگی کتی دیپلاد در دست ساخت است
والت دیزنی دوباره ساخت بازسازی فیلم The Haunted Mansion را آغاز کرده و به همین منظور کتی دیپلاد را برای نوشتن فیلمنامه این فیلم کمدی ترسناک استخدام کرده است