رویداد کمیکی Death Metal تاریک‌ترین شوالیه واقعی را نشان داد

رویداد کمیکی Death Metal تاریک‌ترین شوالیه واقعی را نشان داد

در خط داستانی Death Metal: Multiverse’s End یک نسخه تاریک دیگر بتمن ظاهر شد و نشان داد که چرا تاریک‌تر و پیچیده‌تر از بتمنی که می‌خندد، محسوب می‌شود.