رویداد مشترک فورتنایت و راکت لیگ با نام Llama-Rama معرفی شد

رویداد مشترک فورتنایت و راکت لیگ با نام Llama-Rama معرفی شد
بازی راکت لیگ امروز یعنی ۲۳ سپتامبر رایگان خواهد شد و این اتفاق را همراه فورتنایت در رویداد Llama-Rama جشن می‌گیرد