رویداد خیریه Fall Guys با جمع آوری بیش از یک میلیون دلار به پایان رسید

رویداد خیریه Fall Guys با جمع آوری بیش از یک میلیون دلار به پایان رسید

چندی پیش سازندگان بازی Fall Guys با برگزاری رویدادی برای خیریه SpecialEffect توانست توانست بیش از یک میلیون دلار را به این منظور جمع آوری کند.