رویداد جدید Overwatch با محوریت یک مجموعه کتاب کمیکی خواهد بود

رویداد جدید Overwatch با محوریت یک مجموعه کتاب کمیکی خواهد بود
دارک هورس کمیکس داستان جدیدی از کاراکتر تریسر در بازی اورواچ را در یک مجموعه کتاب کمکی محدود با عنوان «لندن فرا می‌خواند» تعریف می‌کند که رویدادی مرتبط با آن هم در بازی برگزار می‌شود