روایت محسن شریفیان از اولین کنسرت غیر مجازی در سایه کرونا

سرپرست گروه موسیقی «لیان» بوشهر درباره شرایط و حال و هوای برگزاری اولین کنسرت موسیقی ایران در روزهای کرونایی توضیحاتی ارائه کرد.

نوشته روایت محسن شریفیان از اولین کنسرت غیر مجازی در سایه کرونا اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.